Artikelen in Nederlandse media die online toegankelijk zijn (online publications in Dutch media): 

 

 

In de isoleercel sprak May-May Meijer met God. Journalist Margaretha Coornstra in Reporters Online, 9 maart 2021.  

 

Een psychose waan of waardevol? Journalist Catrien Spijkerman in One World, 26 juli 2022.